Észak-Alföld

NAGYKEREKI

Nagykereki község Hajdú-Bihar megyében, melynek Árpád-kori megalapítását régészeti leletek bizonyítják. Későbbi földesurai az Ártándyak, akiknek kúriájából az 1440-es évekre várkastély épült ki. 1592-től a váradi főkapitányi tisztet elnyert Bocskai István, későbbi erdélyi fejedelem, több száz katona elhelyezésére alkalmas, komoly és korszerű várrá alakíttatta, ahol maga is hosszabb ideig lakott. 1604-ben a Bocskait megtámadó császári csapatok megostromolták, sikertelenül. A védők helytállását Bocskai azzal jutalmazta, hogy a falut mezővárosi rangra emelte, lakóit pedig kiemelte a jobbágysorból. 1660-ban a török pusztítás a nagy részét lerombolta. A XVIII. században a lepusztult épület helyén barokk kastély épült, 1870-ben pedig romantikus neobarokk stílusú átépítése is megtörtént. A XX. század második felében helyreállították és múzeumot alakítottak ki falai között. Állandó kiállítása Bocskai István és a szabadságharc címmel állít emléket az egykori fejedelemnek, a török, valamint a Habsburg ellenes függetlenségi törekvések kimagasló alakjának. Bocskai a reformációért a legtöbbet tevő nagy magyar politikusok egyike volt, ezért Genfben a reformáció emlékműve egyik szobra az ő alakját őrzi.

További információ: www.nagykereki.hu
 

Turisztikai szolgáltatók: 

Móló Panzió / Berettyóújfalu

Aktív turizmus: 

Alföldi Kéktúra

Tudománytár: 

A település története

Kereki vára Határmenti Hajdú Hagyományőrzés